Hagsmunaskráning - Árni Rúnar Þorvaldsson

Fjárhaglegir hagsmunir
Fjárhagslega hagsmuni skal skrá skv. töluliðum 1.-5. lið hér á eftir. Ath. að ekki skal skrá
fjárhæð eða verðgildi þeirra þátta sem tilgreindir eru í 1.-5. tölulið. Heimilt er að fella brott uppýsingar sem skráðar eru undir 2. tölulið þegar fjögur ár eru liðin frá upphaflegri skráningu

1. Launuð starfssemi

a) Launuð stjórnarseta í einkareknum eða opinberum félögum. Staða og félag skulu skráð.

Á ekki við.

b) Launað starf eða verkefni (annað en launuð störf vegna setu í bæjarstjórn, ráði og hafnarstjórn)

Grunnskólakennari
Smáraskóli - Kópavogur

c) Starfsemi sem unnin er samhliða starfi bæjarfulltrúa, fulltrúa í ráði, hafnarstjórn og er tekjumyndandi fyrir hann eða félag sem hann á sjálfur eða er meðeigandi í

Á ekki við.

d) Greiðslur frá Hafnarfjarðarbæ sem ekki falla undir framangreinda liði.

Á ekki við.

2. Fjárhagslegur stuðningur, gjafir, utanlandsferðir og eftirgjöf eftirstöðva skulda

a) Fjárframlag eða annar fjárhagslegur stuðningur frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum, þ. á m. stuðningur í formi skrifstofuaðstöðu eða hliðstæðrar þjónustu, sem fellur utan þess stuðnings sem Hafnarfjörður eða flokkur bæjarfulltrúa, fulltrúa í ráði eða hafnarstjórn lætur í té, og verðgildi stuðnings nemur meira en 60 þús. kr. á ári. Enn fremur skal skráður fjárhagslegur stuðningur í formi afsláttar af markaðsverði og annars konar ívilnunar að verðmæti meira en 60 þús. kr. sem ætla má að sé veittur vegna setu í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn. Skráð skal hver veitir stuðninginn og hvers eðlis hann er.

Á ekki við.

b) Gjöf frá innlendum og erlendum lögaðilum og einstaklingum þegar áætla verður verðmæti hennar yfir 60 þús. kr. og gjöfin sé veitt út af setu í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn. Skrá skal nafn þess sem gefur, tilefni gjafar, hvers kyns hún er og hvenær hún er látin í té.

Á ekki við.

c) Ferðir og heimsóknir innan lands og utan sem geta tengst setu í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn og útgjöldin eru ekki að öllu leyti greidd af bæjarsjóði, flokki fulltrúans eða fulltrúanum sjálfum. Skrá skal hver stóð undir útgjöldum ferðar, tímabil hennar og nafn áfangastaða.

Á ekki við.

d) Eftirgjöf eftirstöðva skuldar og ívilnandi breytingar á skilmálum samnings við lánardrottin, sem ætla má að sé veitt vegna setu í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn. Skrá skal lánardrottin og eðli samningsins.

Á ekki við.

3. Eignir

a) Fasteign, sem er að einum þriðja eða meira í eigu fulltrúa í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn, eða félags sem hann á 1/4 hlut í eða meira, annað en húsnæði til eigin nota fyrir fulltrúa og fjölskyldu hans og lóðarréttindi undir slíkt húsnæði. Skrá skal heiti landareignar og staðsetningu fasteignar.

Á ekki við.

b) Heiti félags, sparisjóðs eða sjálfseignarstofnunar í atvinnurekstri, sem fulltrúi í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn á hlut í og fer yfir einhver eftirtalinna viðmiða:

Á ekki við.

4. Skuldir

a. Lánadrottnar sem fulltrúi í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn skuldar og er hærri en kr. 2.500.000 miðað við 31. desember ár hvert.

Húsnæðislán hjá LSR

5. Samkomulag við fyrrverandi eða verðandi vinnuveitanda

a) Samkomulag við fyrrverandi vinnuveitanda sem er fjárhagslegs eðlis, þar á meðal samkomulag um orlof, launalaust leyfi, áframhaldandi launagreiðslur eða fríðindi, lífeyrisréttindi og ámóta meðan setið er í bæjarstjórn, ráði eða hafnarstjórn. Skrá skal gerð samkomulags og nafn vinnuveitanda.

Á ekki við.
Á ekki við.

6. Trúnaðarstörf utan bæjarstjórnar

Skráðar skulu upplýsingar um stjórnarsetu og önnur trúnaðarstörf fyrir hagsmunasamtök, opinberar stofnanir, sveitarfélög og félög önnur en stjórnmálaflokka óháð því hvort þessi störf eru launuð.

Starfsendurhæfing Hafnafjarðar
Meðstjórnandi